Nieuwe BRO-data tranche 3 bij PDOK beschikbaar

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in vier tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan.

De BRO heeft per 1 januari jl. nieuwe geodata bij PDOK aangeboden: de BRO-services Grondwaterdomein zijn nu ook beschikbaar. De onderstaande objecten horen bij het BRO-programma Tranche 3. Of de data ook daadwerkelijk beschikbaar is in de LV-BRO en PDOK is afhankelijk van de bronhouders die data gaan aanleveren.

Met onderstaande ATOM-services kunt u de geopackages downloaden en laden in uw GIS-programma.

Grondwaterdomein Atom services voor GLD, GAR en GMN:

Geotechnisch Boormonsteranalyse (Versie 2)

is beschikbaar, wettelijk treedt deze per 1-7-2021 in werking en zal de data gevuld worden.

Geotechnisch Boormonsteranalyse BHR-GT WMS en Atom:

Voor meer info over tranche 3, zie https://basisregistratieondergrond.nl/actueel/nieuws/nieuws/2020/december/slag-tranche-3/Link naar een externe pagina Voor meer info over de objecten en planning kun je op de BRO-websiteLink naar een externe pagina kijken.