Nieuwe BRO open data bij PDOK beschikbaar

Op 26 juni 2018 zijn de geotechnische sonderings-onderzoeken, bodemkundige boormonsterbeschrijvingen en grondwatermonitoringsput beschikbaar gekomen via PDOK.

Wet BRO

De Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is vanaf 1 januari 2018 van kracht. De BRO legt gegevens over de ondergrond vast en deze registratie maakt onderdeel uit van het Stelsel van Basisregistraties van Nederland (waar onder meer ook gegevens in zijn opgenomen over adressen, gebouwen, topografie en kadastrale gegevens).

Gefaseerde invoer BRO

De BRO bestaat in totaal uit 28 registratieobjecten, die in vier jaarlijkse tranches beschikbaar zullen komen. Op 1 januari 2018 worden de eerste 3 registratieobjecten uit tranche 1 vrijgegeven, te weten geotechnische sonderingsonderzoeken, grondwatermonitoringsputten en bodemkundige boormonster-profielen. Aan het eind van de vierjarige periode staan alle gegevens over de Nederlandse ondergrond op één plek bij elkaar.

 

BRO en PDOK

De gegevens uit de BRO registratie zijn als open data beschikbaar via PDOK. Op 26 juni 2018 zijn de geotechnische sonderings-onderzoeken, bodemkundige boormonsterbeschrijvingen en grondwatermonitoringsput beschikbaar gekomen via PDOK. U kunt ze via de onderstaande links bekijken/opvragen/downloaden.

Geotechnische sonderings-onderzoeken (CPT):

Met het beschikbaar komen van de volledige CPT dataset wordt de huidige kenset CPT op 1 oktober gedeactiveerd. De onderstaande links verwijzen dus naar de volledige dataset van geotechnische sonderings onderzoeken.

BRO Sonderingen WMS service (view): https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brocpt/wms?request=GetCapabilities

BRO Sonderingen WFS service (download): http://geodata.nationaalgeoregister.nl/brocpt/wfs?request=GetCapabilities

BRO Sonderingen Atomfeed (downloadfile complete dataset): http://geodata.nationaalgeoregister.nl/brocpt/atom/brocpt.xml

Geotechnische sonderings-onderzoeken nader uitgelegd

Geotechnische sonderings-onderzoeken (in het Engels Cone Penetration Test, afgekort tot CPT) is onderzoek dat tot doel heeft informatie over de bodemkundige of geologische opbouw van de ondergrond te verwerven, waarbij in het veld metingen aan de ondergrond worden gedaan door een kegelvormige sonde de grond in te drukken. Traditioneel is het doel met de sonde de weerstand en de wrijving die de conus op de weg naar beneden ondervindt te bepalen om daaruit mechanische eigenschappen van de ondergrond af te leiden. In de loop van de tijd is de sonde zo geëvolueerd dat een breed scala aan metingen verricht kan worden.

 kaartbeeld met geotechnische sonderings-onderzoeken

Bodemkundige boormonsterbeschrijvingen:

BRO Boormonster WMS service (view): https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brobhr/wms?request=GetCapabilities

BRO Boormonster WFS service (download): http://geodata.nationaalgeoregister.nl/brobhr/wfs?&request=GetCapabilities

BRO Boormonster Atomfeed (downloadfile complete dataset): http://geodata.nationaalgeoregister.nl/brobhr/atom/brobhr.xml

Bodemkundig boormonsterbeschrijving nader uitgelegd

Bodemkundig boormonsterbeschrijving (BHR-P) omvat de gegevens die voortkomen uit een bodemkundig georiënteerde boring. In veel gevallen bestaat het bodemkundig booronderzoek uit niet meer dan een boormonsterprofiel. In het meest uitgebreide geval omvat het booronderzoek ook de resultaten van boormonsteronderzoek en boorgatmeetgegevens. Het boormonsterprofiel komt tot stand door de samenstelling van de monsters uit een booronderzoek macroscopisch te beschrijven.

 

 kaartbeeld met bodemkundige boormonsterbeschrijvingen

Grondwatermonitoringput:

BRO Grondwatermonitoringput WMS service (view): https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brogmw/wms?request=GetCapabilities

BRO Grondwatermonitoringsput WFS service (download): http://geodata.nationaalgeoregister.nl/brogmw/wfs?&request=GetCapabilities

BRO Grondwatermonitoringsput Atomfeed (downloadfile complete dataset): http://geodata.nationaalgeoregister.nl/brogmw/atom/brogmw.xml

Grondwatermonitoringput nader uitgelegd

Een grondwatermonitoringput (GWM) is een werk dat in een geboord gat is gerealiseerd om gedurende langere tijd veranderingen in het grondwater in een specifiek deel van de ondergrond te kunnen registreren. Gewoonlijk bestaat een put uit een samenstel van monitoringsbuizen die aan het oppervlak door een constructie worden beschermd. Een grondwatermonitoringput is in de Basisregistratie ondergrond altijd een punt in een grondwatermonitoringnet.

 kaartbeeld met grondwatermonitoringput

Meer informatie over de BRO

Meer informatie over de BRO is vindbaar op www.basisregistratieondergrond.nl.

Meta-informatie over BRO-gegevens kan worden gevonden via het Nationaal Georegister en via data.overheid.