Nieuwe CBS dataset INSPIRE Existing Land Use beschikbaar

Het CBS stelt per 22 september 2022 bij PDOK een nieuwe dataset INSPIRE Existing Land Use beschikbaar. De data betreft het peiljaar 2017. Het bestand is een volgens INSPIRE geharmoniseerde digitale vlakkenkaart van Nederland op basis van het Bestand Bodemgebruik (BBG).

Deze nieuwe dataset is de vervanger van de dataset Statistics Netherlands Land Use 2015 (BBG 2015 INSPIRE geharmoniseerd). Deze huidige dataset zal daarom worden uitgefaseerd op 22 maart 2023.

URL’s

De nieuwe endpoints zijn:

  • WMS: https://service.pdok.nl/cbs/landuse/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
  • WFS: https://service.pdok.nl/cbs/landuse/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS
  • ATOM: https://service.pdok.nl/cbs/landuse/atom/index.xml