Nieuwe dataset Waterschappen Waterketen GWSW beschikbaar bij PDOK

Per 22 november 2023 stelt PDOK services beschikbaar voor de dataset Waterschappen Waterketen GWSW, aangeboden door Stichting RIONED. Er worden een WMS, WFS en Atom service beschikbaar gesteld.

De dataset is gestructureerd volgens het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), de open standaard voor stedelijk waterbeheer beheerd door Stichting RIONED. Meer informatie hierover is te vinden op de GWSW-websiteLink naar een externe pagina.

De data zijn afkomstig van de individuele waterschappen, maar worden via PDOK als één landsdekkend bestand uitgeleverd. Individuele waterschappen bieden hun actuele gegevens hiervoor aan via het Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW) van Het Waterschapshuis. Alle waterschappen zijn aangesloten op deze voorziening, maar nog niet elk waterschap levert de complete set gegevens aan. Vanuit het GkW wordt de dataset aangeboden aan Stichting RIONED en gestructureerd volgens het GWSW. Daarna wordt de dataset aangeleverd aan het Kadaster voor publicatie op PDOK.

Deze dataset bestaat uit de volgende lagen:

 • Constructieonderdelen
 • IBA
 • Kabels
 • Leidingen
 • Leidingsegmenten
 • Lozingspunt
 • Mantelbuis
 • Nooduitlaat
 • Overnamepunt
 • Put
 • Rioleringsgebied
 • Rioolgemaal
 • RWZI
 • Zuiveringseenheid

Voor informatie over de inhoud van de data kan contact worden opgenomen met het desbetreffende waterschap. Dit is te herkennen aan de waterschapscode die als kenmerk is opgenomen bij ieder object in de dataset. Voor algemene informatie over de dataset kan contact worden opgenomen met Stichting RIONED via gwsw@rioned.org.

Nieuwe URL’s

De data is vanaf heden opvraagbaar via PDOK via de volgende URL’s:

WMS: https://service.pdok.nl/rioned/wswaterketen/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=WMS
WFS: https://service.pdok.nl/rioned/wswaterketen/wfs/v1_0?request=getCapabilities&service=WFS
Atom downloadservice: https://service.pdok.nl/rioned/wswaterketen/atom/index.xml