Nieuwe INSPIRE Adressen (as/is) atomfeed met het nieuwe BAG 2.0 datamodel

Op 17 juni jl. is gecommuniceerd dat er in oktober wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de INSPIRE Adressen en Gebouwen datasets. Deze wijzigingen komen voort uit de overgang van BAG 1.0 naar BAG 2.0.

Vanaf 4 november 2021 is er nu een nieuwe atomfeed service voor de dataset INSPIRE Adressen as/is beschikbaar, waarmee het BAG extract te downloaden is in het nieuwe datamodel van de BAG 2.0. De oude service zal nog een half jaar in stand gehouden worden, maar niet meer geüpdatet worden. De wijziging betreft op dit moment alleen de atomfeed voor de INSPIRE Adressen as/is dataset.

Overstappen

PDOK raadt gebruikers aan om zo spoedig mogelijk gebruik te maken van de nieuwe atomfeed. Voor de bijbehorende INSPIRE Adressen as/is WMS zal op korte termijn ook een nieuwe service ingericht worden. Ook voor de huidige WMS en WFS zal gelden dat ze na een half jaar uitgezet worden (de WFS komt dan dus in zijn geheel te vervallen). De exacte datum voor het uitfaseren van zowel de huidige WMS, WFS als de atomfeed zal gelijkgetrokken worden. PDOK zal u nog met een nieuwsbericht informeren over deze exacte datum.

Aanpassingen aan de geharmoniseerde varianten van de INSPIRE Adressen en Gebouwen (zie onderste alinea in het originele nieuwsbericht) zijn uitgesteld, hierover informeren wij u later nog.

URL

De nieuwe atomfeed is beschikbaar op:
https://service.pdok.nl/kadaster/adressen/atom/v1_0/index.xml

En te vinden op:
https://www.pdok.nl/introductie/-/article/adress-1