Nieuwe INSPIRE Adressen (as/is) WMS met het nieuwe BAG 2.0 datamodel

Op 17 juni jl. is gecommuniceerdhttps://www.pdok.nl/-/herziene-inspire-adressen-en-gebouwen-services-en-data?redirect=%2Fnieuws dat er in oktober 2021 wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de INSPIRE Adressen en Gebouwen datasets. Deze wijzigingen komen voort uit de overgang van BAG 1.0 naar BAG 2.0.

Vanaf 13 december 2021 is er een nieuwe WMS service voor de dataset INSPIRE adressen as/is beschikbaar, die gebaseerd is op het nieuwe BAG 2.0 datamodel.
De oude service zal nog een half jaar in stand gehouden worden, namelijk tot 13 juni 2022.

Overstappen

Op 4 november juni jl. is gecommuniceerd dat de atomfeed van de INSPIRE Adressen (as/is) al live gegaan is. PDOK raadt gebruikers aan om zo spoedig mogelijk gebruik te maken van de nieuwe services. Voor de oude atomfeed, WMS en WFS geldt dat deze na een half jaar komen te vervallen, namelijk op 13 juni 2022.

Nieuwe URL

De nieuwe WMS is te bereiken op:
https://service.pdok.nl/kadaster/adressen/wms/v1_0?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=getcapabilitieshttps://service.pdok.nl/kadaster/adressen/wms/v1_0?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=getcapabilities

En te vinden op:
https://www.pdok.nl/introductie/-/article/adress-1https://www.pdok.nl/introductie/-/article/adress-1.