Nieuwe metadata profielen in het Nationaal Georegister

Naar verwachting zal NGR eind juni een nieuwe release uitbrengen waarin we versie 2.0 van de metadata profielen ISO 19115 en 19119 gaan ondersteunen. Hiervoor wordt de raadpleeg, edit en validatie functionaliteit aangepast, waarbij zowel de oude (1.2.1/1.3.1) als de nieuwe (2.0) profielen ondersteund worden. Ook zal in deze release de website worden aangepast aan de (blauwe) PDOK huisstijl en wordt er een migratie doorgevoerd om beter bij het onderliggende open source product (GeoNetwork) aan te sluiten.

De verplichting om in december 2019 over te zijn op versie 2.0 geldt overigens alleen voor INSPIRE-plichtige datasets. Voor niet INSPIRE-plichtige datasets moet men over gaan naar versie 2.0 als men de metadata aanpast óf als men nieuwe metadata opvoert.

In de NGR editor zal functionaliteit beschikbaar komen die u helpt bij de conversie van uw metadata van de oude naar de nieuwe versie.

Indien men van de harvesting functionaliteit van NGR gebruik maakt, dan dient men de metadata records in de eigen catalogus aan te passen om de geharveste records (indien van toepassing) te laten voldoen aan de nieuwe 2.0 profielen. Voor het valideren kan men gebruik maken van de metadata validator van Geonovum. Zie:

Meer informatie over metadata standaarden is te vinden op:

Mocht u vragen hebben over de nieuwe metadata profielen dan kunt u terecht bij Geonovum:

Vragen over de nieuwe functionaliteit van NGR kunnen gesteld worden via het PDOK Klant Contact Center: