Nieuwe release Nationaal Georegister

Op 12 september 2019 is de release versie 3.4 van het Nationaal Georegister (NGR) uitgerold. In deze release wordt versie 2.0 van de metadata profielen ISO 19115 en 19119 ondersteund. Het NGR is overgegaan op het Enterprise model van GeoCat waarbij het NGR nu gebruik maakt van de standaard GeoNetwork en NL skin functionaliteit. Als u via www.nationaalgeoregister.nl de website opstart dan vindt u daar de nieuwe versie.

Voor de implementatie van de nieuwe versie 2.0 van de metadata profielen ISO 19115 en 19119 is de raadpleeg-, edit- en validatie-functionaliteit aangepast, waarbij zowel de oude (1.2.1/1.3.1) als de nieuwe (2.0) profielen ondersteund worden.

De verplichting om in december 2019 over te zijn op versie 2.0 geldt overigens alleen voor INSPIRE-plichtige datasets. Voor niet-INSPIRE-plichtige datasets moet men over gaan naar versie 2.0 als men de metadata aanpast óf als men nieuwe metadata opvoert.

In de nieuwe NGR editor is functionaliteit beschikbaar die u helpt bij de conversie van uw metadata van het oude naar het nieuwe profiel. Hoe u dit moet doen, staat in de releasenotes en in de veel gestelde vragen in het NGR vermeld. De veel gestelde vragen vindt u via de Help knop.

Indien uw organisatie de harvesting-functionaliteit van NGR gebruikt, dan dient u de metadata records in de eigen catalogus aan te passen om de geharveste records (indien van toepassing) te laten voldoen aan de 2.0 versie van de profielen. Voor het valideren buiten NGR kunt u gebruik maken van de metadata validator van Geonovum. Zie de (beta) validator van Geonovum.

De validator van NGR draait op de validatie regels die in beheer zijn bij Geonovum. Meer informatie over de metadata standaarden is te vinden op de website van Geonovum. Als u inhoudelijke vragen heeft over het invullen van de metadata of over de nieuwe metadata profielen dan kunt u terecht bij de helpdesk van Geonovum:  geostandaarden@geonovum.nl.

Zie de release notes voor een overzicht van de doorgevoerde functionele wijzigingen.

Als u vragen heeft over de nieuwe functionaliteit van NGR dan kunt u terecht bij het  PDOK Klant Contact Center.