Nieuwe service voor CBS Bodemgebruik 2017

Het CBS stelt per 4 juli 2022 bij PDOK een nieuwe CBS Bodemgebruik beschikbaar (peiljaar 2017). Het Bestand Bodemgebruik (BBG) is een door het CBS gepubliceerde digitale vlakkenkaart van Nederland. Deze kaart beschrijft per gebied het dominante bodemgebruik op maaiveldniveau. Daarbij wordt uitgegaan van een lijst met 38 bodemgebruikscategorieën (zoals Woonterrein, Glastuinbouw en Bos) die zijn ingedeeld in 9 hoofdgroepen. Bij de meeste categorieën wordt daarbij een ondergrens van 1 hectare aaneengesloten gebied gehanteerd.

De begrenzingen zijn voor een groot deel gebaseerd op de TOP10NL (BRT). Andere bronnen die bij de productie van het BBG worden gebruikt zijn onder meer luchtfoto’s, TOP25raster, de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Bij het interpreteren zijn luchtfoto's leidend. De gegevens zijn ingewonnen in de zomer van 2017.

De dataset is te benaderen via de volgende endpoints:

CBS bestand bodemgebruik 2017

  • ATOM: https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2017/atom/index.xml
  • WFS: https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2017/wfs/v1_0?request=getCapabilities&service=WFS
  • WMS: https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2017/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=WMS

Naast deze nieuwe dataset zijn de 2 datasets CBS Bestand bodemgebruik 2010 en 2015 gemigreerd naar de cloudomgeving van PDOK. De endpoints zijn daarom aangepast. De oude endpoints blijven nog een halfjaar beschikbaar bij PDOK en daarna zullen zij uitgefaseerd worden. De nieuwe endpoints zijn:

CBS bestand bodemgebruik 2010

  • ATOM: https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2010/atom/index.xml
  • WFS: https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2010/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs
  • WMS: https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2010/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms

CBS bestand bodemgebruik 2015

  • ATOM: https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2015/atom/index.xml
  • WFS: https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2015/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs
  • WMS: https://service.pdok.nl/cbs/bestandbodemgebruik/2015/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms