Nieuwe services en update voor Nationaal Beschermde Gebieden (CDDA)

Per 18-04-2024 zijn de nieuwe services voor de dataset Nationaal Beschermde Gebieden (CDDA) beschikbaar.

CDDA en wijzigingen

In deze dataset is de zogeheten common database of designated areas (CDDA) weergegeven. Deze database is onderdeel van de jaarlijkse rapportage vanuit Nederland aan de EEA. De CDDA bestaat uit de natura2000 gebieden, de nationale parken en het Natuur Netwerk Nederland. Deze dataset is een INSPIRE dataset maar voldoet niet volledig aan de INSPIRE Data Specification on Protected Sites and Technical Guidelines. De vorige services bevatten geharmoniseerde data. De nieuwe services hebben een nieuwe INSPIRE geharmoniseerde thema en zijn voorzien van up-to-date informatie.

Nieuwe URL's

De nieuwe services zijn te benaderen via de volgende URL's:

Oude URL 's

De oude en foutieve services worden per 18-10-2024 uit productie genomen. Het betreft de volgende URL’s.

LET OP: PDOK  verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar de nieuwe URL’s.