Nieuwe services grondwatermonitoringputten (INSPIRE geharmoniseerd)

BRO heeft per 21 juli 2021 bij PDOK twee nieuwe WMS services en twee atomfeeds beschikbaar gesteld voor de dataset grondwatermonitoringputten (INSPIRE geharmoniseerd). De services zijn gepubliceerd onder de INSPIRE thema’s Hydrogeology en Environmental Monitoring Facilities.

Grondwatermonitoring

Het BRO gegevensdomein Grondwatermonitoring (GM) bestaat uit grondwatermonitoringputten (GMW) waaraan grondwaterstandonderzoeken (GLD) en -samenstellingsonderzoeken (GAR) geassocieerd kunnen zijn. Grondwatermonitoringputten bestaan uit één of meer monitoringbuizen die deel kunnen uitmaken van één of meer grondwatermonitoringnetten (GMN).

Grondwatermonitoring gegevens worden uitgeleverd als features uit de INSPIRE thema's Environmental Facilities (EF) en Hydrogeology (HG). Een BRO monitoringbuis wordt zowel een EF EnvironmentalMonitoringFacility als een HG ActiveWell. BRO grondwaterstand- en -samenstellingonderzoeken worden uitgegeven als met monitoring facilities geassocieerde observations. Een BRO grondwatermonitoringnetten wordt een EF EnvironmentalMonitoringNetwork.

BRO GM gegevens worden door PDOK uitgegeven via INSPIRE view en download services. Deze maken gebruik van het WMS en ATOM koppelvlak en worden gerealiseerd per INSPIRE thema. De HG WMS service bevat de kaartlaag ActiveWell, de EF WMS service de kaartlagen Facility en Network. Deze kaartlagen bevatten naast de locatie uitsluitend de identificatie van de features.

URL’s

De dataset is via de volgende URL’s te gebruiken:

WMS:

Atomfeed: