Nieuwe URL’s AHN3 en Luchtfoto labels na cloudmigratie

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsberichthttps://www.pdok.nl/-/nieuwe-url-s-voor-12-datasets-na-cloudmigratie?redirect=%2Fnieuws over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en meldt ditmaal dat de webservices van de AHN3 en de Luchtfoto labels zijn gemigreerd naar de cloud.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepaginahttps://www.pdok.nl/releases1.

De AHN3 webservices (WMS, WMTS, WFS en WCS) zijn vanaf heden beschikbaar via onderstaande nieuwe URL’s. De AHN3 downloads zijn even geleden al gemigreerd en deze URL’s blijven onveranderd. Wel is de downloadviewer (https://app.pdok.nl/ahn3-downloadpagehttps://app.pdok.nl/ahn3-downloadpage/) in een nieuwe jasje gestoken. Zo is o.a. het kaartbeeld nu fullscreen te gebruiken en kun je via één overzicht alle download URL’s inzien (klik hiervoor op “meer info”).

Ook zijn de Luchtfoto Labels (WMTS) gemigreerd en beschikbaar via en nieuwe URL zoals hieronder weergegeven.

AHN3

WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/ahn3/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/rws/ahn3/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn3/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WMTS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/ahn3/wmts/v1_0?request=getcapabilities&service=wmtshttps://service.pdok.nl/rws/ahn3/wmts/v1_0?request=getcapabilities&service=wmts
WMTS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?request=GetCapabilities&service=WMTS

WCS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/ahn3/wcs/v1_0?request=getcapabilities&service=wcshttps://service.pdok.nl/rws/ahn3/wcs/v1_0?request=getcapabilities&service=wcs
WCS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn3/wcs?request=GetCapabilities&service=wcs

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rws/ahn3/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfshttps://service.pdok.nl/rws/ahn3/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs

WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ahn3/wfs?request=GetCapabilities
De oude URL's zijn per 17-02-2023 niet meer in productie.

Luchtfoto labels

WMTS nieuw:
https://service.pdok.nl/bzk/luchtfotolabels/wmts/v1_0?request=getcapabilities&service=wmts https://service.pdok.nl/bzk/luchtfotolabels/wmts/v1_0?request=getcapabilities&service=wmts
WMTS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?request=GetCapabilities&service=WMTS
De oude URL's zijn per 17-02-2023 niet meer in productie.