Nieuwe URL’s voor 5 datasets en PDOK Viewer na cloudmigratie

Zoals eerder aangegeven in het Nieuwsbericht over de cloudmigratiehttps://www.pdok.nl/-/versnelde-cloud-migratie-pdok-met-nieuwe-url-s?redirect=%2Fnieuws is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Hieronder volgt een overzicht van de recent gemigreerde datasets en de PDOK Viewer met bijbehorende nieuwe URL’s.
LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL’s.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze Releasepaginahttps://www.pdok.nl/releases1.

Regionale wandelnetwerken

Deze dataset beschikt over een WMS welke vanaf 02-03-2022 beschikbaar is via de volgende URL’s:
Nieuw:
https://service.pdok.nl/wandelnet/regionale-wandelnetwerken/wms/v1_0?version=1.3.0&request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/wandelnet/regionale-wandelnetwerken/wms/v1_0?version=1.3.0&request=getcapabilities&service=wms
oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/regionale-wandelnetwerken/wms?request=GetCapabilities&service=WMS

De oude URL is per 02-09-2022 niet meer in productie.

Regionale fietsnetwerken

Deze dataset beschikt over een WMS welke vanaf 02-03-2022 beschikbaar is via de volgende URL’s:
Nieuw:
https://service.pdok.nl/fietsplatform/regionale-fietsnetwerken/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/fietsplatform/regionale-fietsnetwerken/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/regionale-fietsnetwerken/wms?request=getcapabilities&service=wms

De oude URL is per 02-09-2022 niet meer in productie.

Landelijke wandelroutes

Deze dataset beschikt over een WMS welke vanaf 02-03-2022 beschikbaar is via de volgende URL’s:
Nieuw:
https://service.pdok.nl/wandelnet/landelijke-wandelroutes/wms/v1_0?version=1.3.0&request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/wandelnet/landelijke-wandelroutes/wms/v1_0?version=1.3.0&request=getcapabilities&service=wms
oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/landelijke-wandelroutes/wms?request=getcapabilities&service=wms<

De oude URL is per 02-09-2022 niet meer in productie.

Landelijke fietsroutes

Deze dataset beschikt over een WMS welke vanaf 02-03-2022 beschikbaar is via de volgende URL’s:
Nieuw:
https://service.pdok.nl/fietsplatform/landelijke-fietsroutes/wms/v1_0?version=1.3.0&request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/fietsplatform/landelijke-fietsroutes/wms/v1_0?version=1.3.0&request=getcapabilities&service=wms
oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/landelijke-fietsroutes/wms?SERVICE=WMS&request=GetCapabilities

De oude URL is per 02-09-2022 niet meer in productie.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Deze dataset beschikt over een WMS en WFS welke vanaf 02-03-2022 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/kadaster/deltaplanagrarischwaterbeheer/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/kadaster/deltaplanagrarischwaterbeheer/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=wms
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/deltaplanagrarischwaterbeheer/wms?request=GetCapabilities&service=WMS

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/kadaster/deltaplanagrarischwaterbeheer/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=wfshttps://service.pdok.nl/kadaster/deltaplanagrarischwaterbeheer/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=wfs
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/deltaplanagrarischwaterbeheer/wfs?&request=GetCapabilities&service=WFS

De oude URL's zijn per 02-09-2022 niet meer in productie.

PDOK Viewer

De PDOK viewer is ook over naar de cloud. Gebruikers op de oude URL worden nog voor een half jaar doorverwezen naar de nieuwe URL.
Oude URL:
https://www.pdok.nl/viewer
Nieuwe URL:
https://app.pdok.nl/viewerhttps://app.pdok.nl/viewer

De oude URL is per 02-09-2022 niet meer in productie.