Nieuwe URL’s voor 7 datasets na cloudmigratie

Zoals eerder aangegeven in het nieuwsberichtNieuwsbericht over de cloudmigratie is PDOK bezig met een versnelde migratie van datasets naar de cloud. PDOK doet in dit kader periodiek bericht van de gemigreerde datasets en de daarbij behorende nieuwe URL’s.

Hieronder volgt een overzicht van de recent gemigreerde datasets en de PDOK Viewer met bijbehorende nieuwe URL’s.
LET OP: PDOK verzoekt gebruikers zo spoedig mogelijk over te stappen naar deze nieuwe URL’s.

Voor een totaal overzicht van nieuwe en oude URL’s (en datum ‘uit productie’ van oude URL’s) verwijzen wij u graag naar onze releasepagina releasepagina.

Potentieel koude en warmte uit open en gesloten WKO systemen (GJ/ha.jaar)

Deze dataset beschikt over een WMS en WFS welke vanaf 25-03-2022 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/wko/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilitieshttps://service.pdok.nl/rvo/wko/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wko/wms?request=GetCapabilities&service=WMS

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/wko/wfs/v1_0?service=wfs&request=getcapabilitieshttps://service.pdok.nl/rvo/wko/wfs/v1_0?service=wfs&request=getcapabilities
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wko/wfs?request=GetCapabilities&service=WFS

De oude URL's zijn per 25-09-2022 niet meer in productie.

Fysisch Geografische Regio's

Deze dataset beschikt over een WMS en WFS welke vanaf 25-03-2022 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/ez/fysischgeografischeregios/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/ez/fysischgeografischeregios/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/fysischgeografischeregios/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/ez/fysischgeografischeregios/wfs/v1_0?&request=GetCapabilities&service=wfshttps://service.pdok.nl/ez/fysischgeografischeregios/wfs/v1_0?&request=GetCapabilities&service=wfs
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/fysischgeografischeregios/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

De oude URL's zijn per 25-09-2022 niet meer in productie.

Invasieve exoten

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en ATOM welke vanaf 25-03-2022 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/invasieve-exoten/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/rvo/invasieve-exoten/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rvo/invasieve-exoten/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/invasieve-exoten/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfshttps://service.pdok.nl/rvo/invasieve-exoten/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=wfs
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rvo/invasieve-exoten/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

ATOM nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/invasieve-exoten/atom/v1_0/index.xmlhttps://service.pdok.nl/rvo/invasieve-exoten/atom/v1_0/index.xml
ATOM oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rvo/inspire/invasieve-exoten/atom/v1_0/index.xml

De oude URL's zijn per 25-09-2022 niet meer in productie.

Indicatieve aandachtsgebieden funderingsproblematiek

Deze dataset beschikt over een WMS, WFS en ATOM welke vanaf 25-03-2022 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/indgebfunderingsproblematiek/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/rvo/indgebfunderingsproblematiek/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/indgebfunderingsproblematiek/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/indgebfunderingsproblematiek/wfs/v1_0?&request=GetCapabilities&service=wfshttps://service.pdok.nl/rvo/indgebfunderingsproblematiek/wfs/v1_0?&request=GetCapabilities&service=wfs
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/indgebfunderingsproblematiek/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

ATOM nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/indgebfunderingsproblematiek/atom/v1_0/index.xmlhttps://service.pdok.nl/rvo/indgebfunderingsproblematiek/atom/v1_0/index.xml
ATOM oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/indgebfunderingsproblematiek/atom/indgebfunderingsproblematiek.xml

De oude URL's zijn per 25-09-2022 niet meer in productie.

Mosselzaad invanginstallaties

Deze dataset beschikt over een WMS en WFS welke vanaf 25-03-2022 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/mosselzaadinvanginstallaties/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilitieshttps://service.pdok.nl/rvo/mosselzaadinvanginstallaties/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/mosselzaadinvanginstallaties/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/rvo/mosselzaadinvanginstallaties/wfs/v1_0?service=wfs&request=getcapabilitieshttps://service.pdok.nl/rvo/mosselzaadinvanginstallaties/wfs/v1_0?service=wfs&request=getcapabilities
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/mosselzaadinvanginstallaties/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

De oude URL's zijn per 25-09-2022 niet meer in productie.

RD info

Deze dataset beschikt over een WMS en WFS welke vanaf 25-03-2022 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/kadaster/rdinfo/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMShttps://service.pdok.nl/kadaster/rdinfo/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMS
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rdinfo/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS nieuw:
https://service.pdok.nl/kadaster/rdinfo/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFShttps://service.pdok.nl/kadaster/rdinfo/wfs/v1_0?request=getcapabilities&service=WFS
WFS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rdinfo/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

De oude URL's zijn per 25-09-2022 niet meer in productie.

Nuts-Overheidsdiensten waterschappen INSPIRE

Deze dataset beschikt over een WMS en ATOM welke vanaf 25-03-2022 beschikbaar zijn via de volgende URL(’s):
WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/hwh/wsdiensteninspire/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilitieshttps://service.pdok.nl/hwh/wsdiensteninspire/wms/v1_0?service=wms&request=getcapabilities
WMS oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wsdiensteninspire/wms?request=GetCapabilities&service=wms

ATOM nieuw:
https://service.pdok.nl/hwh/wsdiensteninspire/atom/v1_0/index.xmlhttps://service.pdok.nl/hwh/wsdiensteninspire/atom/v1_0/index.xml
ATOM oud:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/wsdiensteninspire/atom/wsdiensteninspire.xml

De oude URL's zijn per 25-09-2022 niet meer in productie.