Nieuwe URL-strategie bij PDOK

Wellicht is het al opgevallen maar PDOK is haar aanpak voor service-URL’s aan het herzien. De URL-strategie die PDOK tot voor kort hanteerde, stamt nog uit de beginfase van PDOK, met de keuzes van toen. Datamodellen en webservices veranderen echter, wat in veel gevallen leidt tot nieuwe URL’s, inclusief een overgangsperiode voor gebruikers als het gaat om de oude URL’s.

Uitgangspunt

Als belangrijke uitgangspunten bij deze nieuwe strategie geldt dat de PDOK URL’s uniform, consistent, eenduidig, herkenbaar, simpel, leesbaar, intuïtief en samenhangend moeten zijn voor gebruikers. Met deze nieuwe URL-strategie heeft PDOK de mogelijkheid om wijzigingen/nieuwe versies van koppelvlakken te faciliteren voor gebruikers.

Zoals dit o.a. zichtbaar is voor het nieuwe BAG-koppelvlak:

                         oud                          nieuw
../bag/wfs ../bag/wfs/v1_1
../liander/elektriciteitsnetten/v1/wms ../liander/elektriciteitsnetten/wms/v1_0

 

Wijzigingen

De opvallendste wijzigingen in de URL zijn:

  • In het pad is de naam van de dataset + de versie opgenomen;
  • De naam van de eigenaar van de dataset is ook onderdeel van het pad (m.u.v. de basisregistratie);
  • PDOK.nl in plaats van geodata.nationaalgeoregister (op termijn).

Met deze wijzigingen probeert PDOK haar klassieke OGC-koppelvlakken te structureren, zodat een vorm van lifecycle management kan worden toegepast. Dit stelt PDOK in staat om op voorspelbare wijze end-points te kunnen genereren en opruimen voor de datasets die PDOK ontsluit.

Omschakelen

Deze URL-wijziging heeft als keerzijde dat afnemers geleidelijk van de bestaande URL’s moeten omschakelen naar nieuwe URL’s. PDOK realiseert zich terdege dat deze wijziging de nodige configuratiewerkzaamheden met zich mee brengt voor wat betreft de aan te passen gebruikersapplicaties. Daar staat voor de afnemers van de geodata tegenover dat de URL-wijziging ook voordelen met zich mee brengt, zoals hierboven onder ‘Wijzigingen’ benoemd.

Gedoseerde invoering

PDOK gaat de nieuwe URL’s geleidelijk implementeren. De URL-wijziging is telkens gekoppeld aan een wijziging van een service (of dataset) of aan de plaatsing van betreffende dataset in de cloud, als gevolg waarvan deze een nieuwe URL-krijgt.

De implementatie van een nieuwe URL zal PDOK telkens per dataset aankondigen via de gebruikelijke kanalen:

Na deze aankondiging zal steeds een aangegeven periode beschikbaar zijn om in uw gebruikersapplicaties de nieuwe URL door te voeren.