Nieuwe versie Locatieserver (v3) is beschikbaar

PDOK heeft een nieuwe versie van de Locatieserver, versie 3, beschikbaar gesteld. Hierin zijn de volgende verbeteringen opgenomen:

  • Zoeken op percelen Kadastrale Kaart: er is een nieuw objecttype aan Locatieserver toegevoegd, namelijk kadastrale percelen.
  • Samenstelling Locatieserver-ID’s: voorheen werden de ID’s van de objecten die via Locatieserver werden ontsloten samengesteld aan de hand van BAG ID’s. Dit is nu gewijzigd.
  • Filtering suggest- en free-services: in de vorige versie van Locatieserver werden standaard alle objecttypen teruggegeven wanneer er werd gezocht binnen de suggest- en free-services. Nu zijn kadastrale percelen toegevoegd. Het werd niet als gewenst ervaren om deze standaard terug te geven. Omdat er voor percelen op kadastrale aanduiding gezocht moet worden en de Locatieserver als generieke zoekservice niet kan weten wat de intentie van de zoekvraag is, is besloten om vanaf v3 een filter toe te passen op de objecten waarbinnen de suggest wordt gezocht.
  • Versionering: vanwege het feit dat de filtering voor een breaking change heeft gezorgd en vanwege het toevoegen van kadastrale percelen in v3, is besloten om in de endpoint URL’s het versienummer op te nemen van de versie van de Locatieserver. Dit gebeurt volgens het formaat https://geodata.nationaalgeoregister.nl/locatieserver/v../service.

 

Uitgebreide informatie over deze release staat in de releasenotes.

Nieuwe URL's:

De nieuwe endpoints zijn beschikbaar via de volgende URL’s:

  • Suggest: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/locatieserver/v3/suggest
  • Lookup: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/locatieserver/v3/lookup
  • Free: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/locatieserver/v3/free

 

Stap over op v3!

Zowel bestaande als nieuwe gebruikers worden aangeraden om versie 3 te gebruiken. De oude versie, v2, blijft nog een half jaar (tot en met januari 2018) gehandhaafd en zal daarna worden uitgefaseerd.

Voor meer informatie over de werking van Locatieserver v3, zie de zoekvoorbeelden en de API documentatie op Github.