Oppervlaktewateren WMS en WFS uitgefaseerd

PDOK gaat op verzoek van Rijkswaterstaat de webservices Oppervlaktewateren WMS en WFS per 1 maart 2020 uitfaseren. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe Kaderrichtlijn Water Actueel.

PDOK verzoekt u vriendelijk om zo spoedig mogelijk op de nieuwe service-URL’s voor de WMS, WFS en Atom over te schakelen:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnwateractueel/wms/v1_0?service=WMS&request=GetCapabilities

WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnwateractueel/wfs/v1_0?service=WMS&request=GetCapabilities

Atom:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnwateractueel/atom/v1_0/index.xml