PDOK Geodatastore volledig uit productie

Per 1 maart 2019 heeft PDOK ook de downloadfunctionaliteit van de PDOK Geodatastore uitgeschakeld. De nog aanwezige databestanden zijn daarbij verwijderd.

Zoals eerder gecommuniceerd, was het voor dataproviders al niet meer mogelijk om datasets te uploaden naar de Geodatastore. PDOK heeft het uitserveren aan de dataproviders zelf overigens in een eerder persoonlijk bericht laten weten. De providers hadden tot 1 maart 2019 de tijd om hun datasets uit de Geodatastore te halen en eventueel op een andere locatie aan te bieden.

Ook het door PDOK beheerde Nationaal Georegister (NGR) wordt hier nu op aangepast.

De Geodatastore wordt uit productie genomen omdat er, sinds de release eind 2015, onvoldoende gebruik van blijkt te worden gemaakt door data-aanbieders. De exploitatie van de store is al enkele jaren niet sluitend.