PDOK neemt Digitaal Topografisch Bestand Versie 2 uit productie

Op 25 maart 2020 heeft PDOK de webservices V2 van het Digitaal Topografisch Bestand (DTB, van Rijkswaterstaat) uit productie genomen. De Versie-1 webservices blijven beschikbaar.

Het betreft de volgende V2-services:

WMS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/digitaaltopografischbestand/wms/v2?service=WMS&request=GetCapabilities

WFS:
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/digitaaltopografischbestand/wfs/v2?service=WFS&request=GetCapabilities