PDOK schakelt o.a. WMSc-koppelvlak uit

Tijdens het optimaliseren en herzien van een aantal infrastructurele componenten is geconstateerd dat er in lage mate gebruik gemaakt wordt van het WMSc koppelvlak. PDOK heeft dit koppelvlak echter officieel nooit ondersteund of er over gecommuniceerd op haar website en/of in het NGR.

Ook merkt PDOK dat er voor sommige datasets WMS-requests binnenkomen (bijvoorbeeld voor de BRT-Achtergrondkaart) terwijl dit koppelvlak voor die specifieke datasets niet ondersteund wordt en ook nooit gecommuniceerd is.

Bovenstaande koppelvlakken hadden niet bereikbaar moeten zijn. Door veranderingen in het PDOK-landschap is het mogelijk om hier nu beter op te kunnen sturen. PDOK is voornemens deze services per 1 december 2017 uit te schakelen. Dit is noodzakelijk om over te kunnen gaan naar de nieuwste componenten die een goede performance en beschikbaarheid bij groei kunnen blijven garanderen.

Wij willen WMSc-gebruikers vragen zich te melden. Zo nodig kunnen wij u dan adviseren welke alternatieven er zijn, zoals WMTS/TMS.

Actuele koppelvlakken

Welke koppelvlakken worden wel/niet door PDOK ondersteund? Zie daarvoor overzicht-urls.