PDOK uitgebreid met meer data waterschappen

Sinds 2016 staan de eerste dataverzamelingen van de waterschappen live op PDOK. Vanaf 25 maart 2019 is de verzameling uitgebreid met data over waterkeringen. Er is al data beschikbaar over kunstwerken, oppervlaktewateren en waterbeheergebieden.

Klaar voor de toekomst

De Omgevingswet wil dat alle overheden uiterlijk in 2021 al hun gegevens uniform en gekoppeld beschikbaar stellen zodat de informatievoorziening tussen overheid en klant transparanter wordt. Om klaar te zijn voor de ‘Open data toekomst’ en andere partijen beter van dienst te kunnen zijn, is het project ‘Datastromen’ van Het Waterschapshuis (HWH) bezig met het aansluiten van alle waterschappen op de keten van datastromen. Hiermee wordt in de loop van 2019 nog meer data ontsloten op PDOK.

Nieuwe en bijgewerkte dataverzamelingen

Vanaf 25 maart 2019 is de dataverzameling van waterkeringen beschikbaar op PDOK (viewer) en op het NGR. Deze dataset is gebaseerd op (niet-geharmoniseerde) data van alle waterschappen in Nederland conform het ‘Informatiemodel water’ (IMWA).

De dataset bevat de volgende IMWA-objecten:

  • aansluitconstructie
  • beschermingszone
  • bodemlaag
  • flexibele waterkering
  • kenmerkende profiellijn
  • kistdam
  • referentiepunt
  • teenbestorting
  • toplaag
  • waterkering.

De reeds bestaande dataverzamelingen zijn op een aantal punten verbeterd. Zo wordt er nu gebruik gemaakt van de nieuwe IMWA-standaard (2017), zijn er objecten en attributen bijgevoegd en is de styling van de services aangepast. Hiermee zetten de waterschappen de volgende stap naar het uniform aanbieden van data via één kanaal. Het Waterschapshuis zorgt er samen met de waterschappen voor dat data gaat stromen: vanaf de zomer wordt minimaal één keer per week actuele data aangeleverd aan PDOK via de centrale distributielaag (CDL).

Webservices: