Rijkswaterstaat neemt 4 datasets uit productie

In het kader van een ontdubbelingsactie neemt Rijkswaterstaat (RWS) een aantal datasets bij PDOK uit productie. Dit uitfaseren vindt plaats op 1 november 2021.

Het betreft de volgende datasets:

Ecotopen

 • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ecotopen/wms?request=GetCapabilities&service=wms
 • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/ecotopen/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

Alternatief:

 1. Waterkwaliteit biologisch - Ecotopen Rijkswateren - vlakken eerste cyclus RWSLink naar een externe pagina
 2. Waterkwaliteit biologisch - Ecotopen Rijkswateren - vlakken tweede cyclus RWSLink naar een externe pagina
 3. Waterkwaliteit biologisch - Ecotopen Rijkswateren - vlakken derde cyclus RWSLink naar een externe pagina
 4. Waterkwaliteit biologisch - Ecotopen Rijkswateren - vlakken vierde cyclus RWSLink naar een externe pagina
 5. Waterkwaliteit biologisch - Ecotopen Rijkswateren - vlakken vijfde cyclus RWSLink naar een externe pagina

Historische Rivierkaarten

 • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/historischerivierkaarten/wms?request=GetCapabilities&service=wms

Alternatief:

Circa 50 alternatieven (namelijk rivierkaarten in versies) voor de webservice: Historische Rivierkaarten WMS in het Nationaal GeoregisterLink naar een externe pagina

Zeegraskartering

 • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/zeegraskartering/wms?request=GetCapabilities&service=wms
 • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/zeegraskartering/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

Alternatief:

https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/095fc70b-11c3-4cb5-82da-454503fc7a13Link naar een externe pagina

Kaderrichtlijn water EU2009

 • WMS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnwater2009/wms/v1_0?service=WMS&request=GetCapabilities
 • WFS: https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnwater2009/wfs/v1_0?service=WFS&request=GetCapabilities

Alternatief:

Geen.

Mocht u gebruik maken van één of meerdere uit te faseren webservices, dan verzoekt PDOK u om zo spoedig mogelijk over te gaan op een eventueel alternatieve URL.