RWS Oppervlaktewateren Services uitgefaseerd

De dataset Oppervlaktewateren van aanbieder Rijkswaterstaat is per 3 maart 2020 vervangen door Kaderrichtlijn Water. De dataset Oppervlaktewateren is inmiddels uit productie gehaald en de bijbehorende WMS- en WFS-services zijn daarmee per direct uitgezet.

De webservices van dataset Kaderrichtlijn Water zijn:

WMS:

  • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnwateractueel/wms/v1_0?service=WMS&request=GetCapabilities

WFS:

  • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnwateractueel/wfs/v1_0?service=WMS&request=GetCapabilities

Atom:

  • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/kaderrichtlijnwateractueel/atom/v1_0/index.xml