Samenwerkingsovereenkomst Locatieserver getekend door Politie en IenM

Op 6 maart jl. hebben de Nationale Politie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de recent gelanceerde PDOK Locatieserver. Voor het ontwikkelen daarvan was PDOK een samenwerking met de Politie aangegaan.

De politie heeft de Locatieserver ontwikkeld voor interne processen. PDOK heeft veel van de kennis van de Politie kunnen overnemen en geeft op haar beurt nieuw opgedane kennis en inzichten weer aan de Politie terug.

De samenwerking met de Politie is bijzonder goed verlopen en als erg prettig ervaren. Om dat te onderstrepen hebben de Nationale Politie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (eigenaar PDOK) een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd rondom het omgaan met bronbestanden, technologie, privacy en security.

Hans Tijl (directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij IenM, op de foto rechts): "Het was een hele goede vorm van samenwerking waarin niet alleen kennis is gedeeld, maar waar ook kennis is ontwikkeld en onder de loep genomen. Goed om te geven, kennis terug te nemen en iets toe te voegen aan de samenleving". Jan Jansen (directeur Informatievoorziening Nationale Politie): "Het was geen gewoon traject in de vorm van een formeel convenant maar constructieve samenwerking. We zijn blij met alle inspanningen en veel dank namens de Politie".

De nieuwe Locatieserver is een gratis zoekservice die voor iedereen beschikbaar is. Er kan eenvoudig worden gezocht op adressen, woonplaatsen, wegen etc. De nieuwe service kan makkelijk opgenomen worden in viewers en put uit de meest actuele en betrouwbare overheidsdata (zoals basisregistraties als de BAG).

PDOK is inmiddels gestart met een vervolg van het project (Locatieserver 3.0), waarbij er onder andere extra databronnen worden toegevoegd. Ook hierbij wordt weer constructief samengewerkt tussen de Politie en PDOK.

Samenwerkingsovereenkomst Locatieserver getekend