Schoning van plaatsbepalingspunten uit de LV BGT

Binnen enkele weken vanaf vandaag zijn alle zogenoemde redundante plaatsbepalingspunten (PBP’s) verwijderd uit de LV BGT. Alleen PBP’s van direct gemeten en goed idealiseerbare objecten blijven deel uitmaken van de LV-BGT. Het schoningsproces in de LV-BGT is nu gestart.

Aanleiding

De aanleidingen zijn:

  • PBP’s zijn niet juist en uniform ingevuld;
  • PBP’s uit de opbouwfase van de BGT bevatten non-informatie: voor gebruikers is niet bekend welk PBP bij een object hoort;
  • aantal PBP’s is technisch niet te verwerken in de software van bronhouders en afnemers.

Geschoonde bestanden

Na de schoning van de LV-BGT zijn via PDOK alleen geschoonde bestanden beschikbaar. Voor mutatieafnemers van de BGT in PDOK betekent dit zij opnieuw moeten beginnen met een nulstand vanwege de start met een nieuwe tijdlijn.

Vanuit zorgvuldigheid wordt voorafgaand aan de schoning van de aangegeven datum een dump gemaakt met alle dan aanwezige PBP’s, zodat gebruikers indien gewenst de PBP-gegevens via PDOK kunnen ophalen.

Meer informatie

Zodra bekend is wanneer PDOK geschoonde mutatiebestanden gaat leveren wordt dit in een extra nieuwsbericht kenbaar gemaakt. Dan worden tevens de URL’s voor de nieuwe nulstand en voor de PBP-download bekend gemaakt. Voor achtergrondinformatie zie: https://geonovum.github.io/IMGeo-dev/wijzigingsvoorstel/#schrappen-redundante-plaatsbepalingspuntenLink naar een externe pagina.