Sensordata (smart emission) live in PDOK

Op 27 september 2018 is de Sensordata Stack live gegaan. Het dagelijks beheer van deze pilot ‘Smart Emission Platform’ ligt nu bij PDOK. Dat zorgt ervoor dat het Data Managementsysteem, de webdiensten/API’s en de viewers beschikbaar zijn.

Met deze stap maakt PDOK voor het eerst sensordata toegankelijk. Het PDOK IT-team heeft veel kennis kunnen opdoen over sensordata-stromen, onder andere door de inzet van de OGC SensorThingsAPI. Deze kennis komt goed van pas, want de verwachting is dat de hoeveelheid publieke sensordata de komende jaren toeneemt en de behoefte aan een stabiele sensordata-infrastructuur groter wordt.

De release van dit Smart Emission Platform is het resultaat van nauwe samenwerking tussen Geonovum, de gemeente Nijmegen, Universiteit Nijmegen, het Kadaster en het PDOK IT-team.

Via deze link kunt u met behulp van verschillende viewers sensordata bekijken.

Voor meer informatie, zie het Geoforum.