Services Geluidskaarten nu opgesplitst

PDOK stelt al geruime tijd webservices van Ministerie IenW beschikbaar die geluidsoverlast zichtbaar maken rondom luchthaven Schiphol en het (hoofd)spoornet.

In verband met INSPIRE-eisen zijn deze services nu opgesplitst.

Het betreft de volgende webservices:

De vorige webservices blijven nog een half jaar in productie en zullen worden uitgefaseerd op 7 november 2019. Gebruikers van deze vorige services verzoekt PDOK dringend om over te schakelen op de nieuwe webservices.

Geluid in kaart

Snelwegen, treinen en vliegtuigen kunnen geluidsoverlast veroorzaken. De overheid wil weten hoeveel lawaai zij precies veroorzaken. Daarom brengen het Rijk, de provincies en een aantal gemeenten om de 5 jaar de geluidsbelasting in kaart. Daarna stellen zij actieplannen op. Daarin staat onder andere wat zij de volgende 5 jaar willen doen om deze geluidsoverlast tegen te gaan.

Op de landkaarten staat aangegeven hoe ver geluid van bepaalde niveaus te horen is (geluidscontouren). Let op: de geluidsbelastingkaarten zeggen niets over wat wel of niet mag. Hoeveel geluid is toegestaan staat in de afgesproken geluidsproductieplafonds voor de belangrijke spoorwegen en snelwegen. Deze staan in het Geluidregister rijkswegen en in het Geluidregister spoor.

De betrokken overheden vergelijken elke nieuwe geluidsbelastingkaart met de vorige. Zo zien ze precies waar geluid meer of minder is geworden. En welke acties nodig zijn om geluidsoverlast tegen te gaan. Bijvoorbeeld stiller asfalt leggen of geluidswallen plaatsen. De Rijksoverheid maakt 3 actieplannen: 1 voor de snelwegen, 1 voor de belangrijkste spoorwegen en 1 voor Schiphol. In deze actieplannen staat:

  • welke wetten en regels van toepassing zijn;
  • welk geluidsbeleid de afgelopen 5 jaar gold;
  • wat het resultaat was van dat beleid;
  • welke geluidsmaatregelen de overheid de volgende 5 jaar precies wil nemen.