Case: Strooikaart

Rijkswaterstaat voert tijdens het winterseizoen voortdurend metingen uit om de temperatuur, vochtigheid en het zoutgehalte van het wegdek te controleren. Als er kans is op gladheid, wordt preventief gestrooid.

Rijkswaterstaat meet in het winterseizoen continue de temperatuur, de vochtigheid en het zoutgehalte van het wegdek. Als er kans is op gladheid gaan we preventief strooien. Gladheid ontstaat onder andere als door condensatie of neerslag de weg vochtig wordt, in combinatie met een wegdektemperatuur van onder de nul graden. Afhankelijk van de hoeveelheid strooizout die nog op de weg ligt, besluit Rijkswaterstaat om preventief te gaan strooien.

Op https://www.rijkswaterstaatstrooit.nl/ is te zien waar er gestrooid wordt. Deze applicatie gebruikt de BRT-Achtergrondkaart van PDOK.