Testversie 3D Kaart NL 2017 Valkenburg nu beschikbaar

De 3D Kaart NL van Valkenburg is nu bij PDOK beschikbaar om te testen. Dit is een digitaal topografisch bestand waarin alle objecten uit TOP10NL driedimensionaal worden weergegeven. Het bestand is een combinatie van de 2D-informatie uit de BRT van het Kadaster en hoogtepunten gegenereerd uit luchtfoto’s. De 3D Kaart NL-data kan gebruikt worden op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000.

Tweede test versie

Deze tweede versie van 3D Kaart NL is door het Kadaster gerealiseerd in samenwerking met de TU Delft. Bruggen ontbreken in het bestand vanwege issues in het reconstructie-proces.

Actualiteit

De 2D topografie is ingewonnen in 2017 op basis van luchtfoto’s uit 2016. De hoogtes worden tevens uit dezelfde luchtfoto’s gehaald, en daardoor ontstaan er geen consistentiefouten en wordt de actualiteit verhoogd.

Mogelijke toepassingen

Met behulp van 3D-kaarten zijn effecten van bepaalde beleidskeuzes makkelijker te verbeelden en voorspellen. Zo ondersteunt de informatie op 3D-kaarten overheden bij:

  • het uitvoeren van geluidsberekeningen rond spoorwegen, rijkswegen, provinciale wegen en industrieterreinen;
  • bij het uitvoeren van bij zon-, schaduw- en windanalyses;
  • het simuleren van de luchtkwaliteit.

Keuzemogelijkheden kunnen in de 3D kaart gepresenteerd worden waardoor het eenvoudiger wordt om besluitvorming voor te leggen aan burgers.

URL’s

De testversie is beschikbaar onder de volgende URL: Download de 3D Kaart NL 2017 Valkenburg

Formaat

De data is beschikbaar in FileGeoDatabase (.fgdb) formaat van ESRI.

Feedback

Reacties over deze testversie kunnen gegeven worden op het PDOK Forum