Uitbreiding publiekrechtelijke beperkingen in PDOK en publicatie WFS-service

In 2020 is de vernieuwde Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) van kracht geworden. Die wet schrijft voor dat alle bronhouders hun beperkingen in de Basisregistratie Kadaster moeten inschrijven. Bij het Kadaster is hiervoor een speciaal subsysteem ontworpen, de BRK-PB. Naast de circa 75.000 gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen zijn onlangs ongeveer 17.000 beperkingen van provincies, waterschappen en rijksdiensten uit de ‘gewone’ BRK overgeheveld naar de BRK-PB.

Via PDOK zijn daardoor nu 92.000 beperkingen via de kaart te raadplegen en via de dataset Publiekrechtelijke Beperkingen beschikbaar. De rijksmonumenten van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed volgen in een apart transitietraject, later dit jaar.

Naast de uitbreiding van de inhoud, biedt het Kadaster vanaf heden ook een WFS-service aan, waarmee geografische vectordata en bijbehorende administratieve data kunnen worden opgevraagd.

De services van de dataset Publiekrechtelijke Beperkingen zijn via onderstaande URL's te bevragen: