UITFASEREN Kweldervegetatie en Stort- en loswallen

Per 1 december 2019 zullen de INSPIRE-geoservices ‘Kweldervegetatie’ en ‘Stort- en loswallen’ van Rijkswaterstaat niet langer bij PDOK beschikbaar worden gesteld. De reden is dat deze data niet langer aangemerkt is als INSPIRE-bron en als zodanig niet aangeboden behoort te worden. De normale variant van deze datasets blijft na één december gewoon via het Nationaal Georegister te vinden.