Uitfaseren NWB Spoorwegen

Met ingang van 1 april 2017 worden de NWB-spoorwegen niet meer door Rijkswaterstaat aangeboden in de vorm zoals de gebruiker gewend was.

Voor data over spoorwegen verwijst dataprovider RWS naar ProRail die de data via PDOK laat publiceren via Spoorwegen (WFS) en Spoorwegen (WMS). Later in het jaar zal RWS samen met ProRail zorgen voor de koppeling van de data die bij eenieder in beheer is. Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, kunt u zich wenden tot de servicedesk-data@rws.nl.