Update bij PDOK voor CBS datasets Postcode 6 statistieken en Postcode 4 statistieken

Het CBS heeft de postcode services voor de peiljaren 2017 tot en met 2019 uitgebreid en als nieuwe laag het peiljaar 2020 toegevoegd. Deze services verstrekken statistische gegevens gekoppeld aan afzonderlijke postcodes (6 cijfers) en aan het numerieke deel van de postcode (4 cijfers).

Het betreft beschikbare cijfers over onder meer demografie, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid. De geometrie is afgeleid van de ESRI postcodekaart.