Update gebruikersonderzoek NGR 2018

In 2018 is er voor het Nationaal Georegister een gebruikersonderzoek uitgevoerd.

Voor dit onderzoek hebben 112 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Het NGR krijgt een 6,7 als rapportcijfer en de INSPIRE datagebruikers geven het NGR een 7,0. Het is een mooie score. Naast dat wij beter zicht hebben gekregen op wie onze gebruikers zijn hebben we ook de nodige verbeterpunten inzichtelijk gekregen. In de Infographic die we van het onderzoek gemaakt hebben kunt u nog wat meer resultaten terug zien.

We willen allen die hebben bijgedragen hartelijk bedanken!