Update van INSPIRE-datasets BRT

Aanbieder Kadaster heeft de geharmoniseerde INSPIRE-datasets afkomstig uit de Basisregistratie Topografie (BRT) herzien en geactualiseerd. Deze zijn nu bij PDOK beschikbaar.

Inhoud

Deze update omvat alle thema's waar de BRT verantwoordelijk voor is, namelijk:

  • Geografische Namen
  • Vervoersnetwerken
  • Zeegebieden
  • Hydrografie
  • Bodemgebruik

Actualiteit

Updates op INSPIRE-datasets worden elk half jaar uitgevoerd. Deze laatste update is gebaseerd op de BRT-levering van juni 2022. De eerstvolgende update aan het einde van dit jaar, zal gebaseerd zijn op de BRT-levering van november 2022.

Afbeelding van een snelweg
 

Geharmoniseerde datasets INSPIRE

Geharmoniseerde datasets zijn datasets die aan de Europese INSPIRE-eisen voldoen. Dit betekent dat de kenmerken van elk object binnen de dataset volgens dezelfde specificaties zijn opgeslagen als in andere EU-lidstaten. Op deze manier is het mogelijk om Nederlandse objecten te koppelen en te vergelijken met objecten van andere lidstaten. Dit biedt veel voordelen bij grensoverschrijdende onderzoeken, projecten en producten.

Ontsluiting

Deze geharmoniseerde INSPIRE datasets zijn te vinden: