Update voor de BRO Geomorfologische Kaart (GMM)

De BRO-dataset Geomorfologische Kaart (GMM) is geüpdatet. In deze nieuwe versie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

• De actualisaties van de gebieden Geopark de Hondsrug, Utrechtse Heuvelrug, Zuid-Veluwe en een deel van de Gelderse Vallei zijn doorgevoerd in de nieuwe versie van de kaart. Voor deze gebieden is de data nu actueel en is het detailniveau verhoogd;
• Update van dijken en wateren van het geomorfologisch belang bestand. Deze lagen werden voorheen uit oude geomorfologische kaarten gehaald, maar worden met deze update uit de TOP10NL (voor water) en het RCE Dijkenbestand (voor dijken) gehaald, waardoor deze up-to-date en landsdekkend zijn;
• Toevoeging van collecties. Dit zijn verzamelingen van kaartvlakken die bij één update van de kaart horen, met achtergrondinformatie over de gebruikte methode en wanneer de actualisatie heeft plaatsgevonden.

Door deze update en wijziging van het datamodel is er een nieuwe versie en daarmee een nieuwe service URL beschikbaar gesteld voor de WMS.

WMS nieuw:
https://service.pdok.nl/bzk/bro-geomorfologischekaart/wms/v2_0?request=getcapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina

WMS oud:
https://service.pdok.nl/bzk/bro-geomorfologischekaart/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=WMSLink naar een externe pagina

ATOM (URL niet gewijzigd):
https://service.pdok.nl/bzk/bro-geomorfologischekaart/atom/v1_0/index.xmlLink naar een externe pagina

De oude URL is per 2 oktober 2023 niet meer in productie.