Verbetering van performance PDOK

In achterliggende weken kampte PDOK duidelijk met performance issues. Veel webservices waren daardoor traag of niet bereikbaar. Inmiddels heeft PDOK aanpassingen doorgevoerd aan de infrastructuur, waardoor deze traagheid aanzienlijk is verminderd of verdwenen.

Het PDOK IT-team heeft daarvoor de infrastructuur grondig en stapsgewijs doorgelicht. Er zijn uiteindelijk zowel hardware- als softwarecomponenten gedoseerd vervangen en bovendien geoptimaliseerd. En en ander heeft geleid tot de verbeterde performance van dit moment. PDOK blijft de komende periode echter goed volgen of deze performanceverbetering zich ook structureel voortzet.

De nieuw aangebrachte componenten zijn overigens meteen ook ingericht op een verdere groei van het platform in de toekomst. Op dit moment heeft PDOK dagelijks circa 17 miljoen hits.

PDOK is zich zeer bewust van het feit dat het platform zowel door overheden, bedrijfsleven als onderwijs massief gebruikt wordt en doet er alles aan om de performance optimaal te houden. Voor de opgetreden vertraging en storing biedt PDOK aan de afnemers haar verontschuldiging aan!

Het PDOK-team