Verkeersscheidingsstelsel Noordzee vernieuwd

Rijkswaterstaat (RWS) heeft de webservices Scheepvaart Verkeersscheidingsstelsel Noordzee bij PDOK vernieuwd. De datasets zijn nu conform INSPIRE-dataspecificaties beschreven en aangeboden.

Deze vernieuwde services zijn op dit moment al beschikbaar. Op het moment dat deze door RWS zijn goedgekeurd, verdwijnen de oude beschrijvingen en downloads uit het Nationaal Geo Register en PDOK-websites. Desondanks blijven de oude services nog beschikbaar tot 30 maart 2020. Gebruikers wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk van de nieuwe services gebruik te gaan maken.

Deze geo-informatie wordt geserveerd via de koppelvlakken WMS en WFS.

WFS
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/verkeersscheidingsstelsel/wfs/v2_0?service=WFS&request=getcapabilities

WMS
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/rws/verkeersscheidingsstelsel/wms/v2_0?service=WMS&request=getcapabilities