Vernieuwingen in de PDOK Locatieserver

PDOK is de afgelopen periode druk bezig geweest met het toevoegen van nieuwe databronnen aan de Locatieserver. Naast het toevoegen van bestuurlijke grensinformatie en de waterschapsgrenzen zijn ook de NWB-wegen toegevoegd waardoor er nog meer resultaten terugkomen wanneer op een weg wordt gezocht (naast de al opgenomen BAG informatie). Verder kan er ook gezocht worden op wijk-en buurtinformatie van het CBS en appartementsindexen van de Kadastrale kaart. PDOK heeft ook meerdere wensen en issues opgepakt en is nu druk met het realiseren van reverse gecoderen.

Voor een totaaloverzicht van de nieuwe datasets en mogelijkheden én de opgelost wensen/issues verwijzen wij u graag naar het forum:

Nieuwe databronnen:

Informatie over de opgeloste wensen en issues is te vinden op:

Aan de nieuwe functionaliteit “Reverse Geocoderen” wordt momenteel hard gewerkt. Gepland is dat PDOK deze uiterlijk in juli op kan leveren aan gebruikers ten behoeve van testen.

Meer informatie (waaronder links naar documentatie is ook te vinden op het https://forum.pdok.nl/t/opgepakt-wensen-en-nieuwe-databronnen-toegevoegd-aan-de-productieversie-van-de-pdok-locatieserver/1494) van PDOK.