Verschillende nieuwe provincie-datasets nu beschikbaar bij PDOK

Er zijn op 23-06-2022 verschillende datasets met landsdekkende provinciale data beschikbaar gekomen bij PDOK. Het betreffen INSPIRE-datasets die gekoppeld zijn aan de twee INSPIRE-thema’s ‘Menselijke gezondheid en veiligheid’ en ‘Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden’.

Het gaat om de volgende datasets:

Thema: Menselijke gezondheid en veiligheid

Dataset: Zwemwaterkwaliteit (provinciaal en Rijkswateren) uit Zwemwaterregister

WMS:
https://service.pdok.nl/provincies/zwemwaterkwaliteit-provinciaal-rijkswateren/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms https://service.pdok.nl/provincies/zwemwaterkwaliteit-provinciaal-rijkswateren/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
ATOM:
https://service.pdok.nl/provincies/zwemwaterkwaliteit-provinciaal-rijkswateren/atom/index.xmlhttps://service.pdok.nl/provincies/zwemwaterkwaliteit-provinciaal-rijkswateren/atom/index.xml

Thema: Gebiedsbeheer gebieden waar beperkingen

Dataset: Begrenzingen van vergunde ontgrondingsgebieden voor zand- en grindwinning

WMS:
https://service.pdok.nl/provincies/begrenzingen-vergunde-ontgrondingsgebieden-zand-grindwinning/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/provincies/begrenzingen-vergunde-ontgrondingsgebieden-zand-grindwinning/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
ATOM:
https://service.pdok.nl/provincies/begrenzingen-vergunde-ontgrondingsgebieden-zand-grindwinning/atom/index.xmlhttps://service.pdok.nl/provincies/begrenzingen-vergunde-ontgrondingsgebieden-zand-grindwinning/atom/index.xml

Dataset: Geluidszones rondom vliegvelden

WMS:
https://service.pdok.nl/provincies/geluidzones-rondom-vliegvelden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/provincies/geluidzones-rondom-vliegvelden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
ATOM:
https://service.pdok.nl/provincies/geluidzones-rondom-vliegvelden/atom/index.xmlhttps://service.pdok.nl/provincies/geluidzones-rondom-vliegvelden/atom/index.xml

Dataset: Grondwaterbeschermingsgebieden

WMS:
https://service.pdok.nl/provincies/grondwaterbeschermingsgebieden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wmshttps://service.pdok.nl/provincies/grondwaterbeschermingsgebieden/wms/v1_0?request=getcapabilities&service=wms
ATOM:
https://service.pdok.nl/provincies/grondwaterbeschermingsgebieden/atom/index.xmlhttps://service.pdok.nl/provincies/grondwaterbeschermingsgebieden/atom/index.xml

Dataset: Zwemwater (provinciaal en Rijkswateren) uit Zwemwaterregister

WMS:
https://service.pdok.nl/provincies/zwemwater-provinciaal-rijkswateren/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMShttps://service.pdok.nl/provincies/zwemwater-provinciaal-rijkswateren/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS
ATOM:
https://service.pdok.nl/provincies/zwemwater-provinciaal-rijkswateren/atom/v1_0/index.xmlhttps://service.pdok.nl/provincies/zwemwater-provinciaal-rijkswateren/atom/v1_0/index.xml