Verschillende webservices bij PDOK uit productie

PDOK heeft op 22 maart 2020 op verzoek van de betreffende dataprovider de volgende services definitief uit productie genomen:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Betreft de vorige Beschermde Gebieden (INSPIRE geharmoniseerd) = Rijksmonumenten, Stads- en Dorpsgezichten en het Werelderfgoed. Met deze URL’s:

  • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps/wms?&request=GetCapabilities&service=wms
  • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/inspire/ps/wfs?&request=GetCapabilities&service=wfs

Rijkswaterstaat (RWS)

De RWS dataset NHI V2 is opgeruimd (V1 blijft bestaan). Betreft de services: WMS en WFS, met deze URL’s:

  • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nhi/wms/v2?service=wms&request=GetCapabilities
  • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/nhi/wfs/v2?service=wfs&request=GetCapabilities

Ministerie BZK

De oude BRO services Geotechnische sonderingen WFS en WMS, met de volgende URL’s:

  • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brogeotechnischsondeeronderzoek/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs
  • https://geodata.nationaalgeoregister.nl/brogeotechnischsondeeronderzoek/wms?request=GetCapabilities&service=wms