Verschillende WMS- en WFS-services van RWS-datasets uitgefaseerd

Op 11 juni 2020 heeft PDOK op verzoek van aanbieder Rijkswaterstaat (RWS) diverse oude webservices uit productie genomen.

Het betreft de WMS en WFS van de volgende datasets:

  • Verkeersscheidingsstelsel Noordzee V1
  • Kaderrichtlijn Water V0
  • Kaderrichtlijn Mariene strategie V0
  • Stedelijk Afval Water V0