Vooraankondiging: Nieuwe versie van dataset Kadastrale kaart

Data-aanbieder Kadaster stelt in de loop van 2023 bij PDOK versie 5 van de Kadastrale kaart beschikbaar. Daarin is een attribuut toegevoegd: het kwaliteitslabel. Dit label geeft, in vier klassen, de nauwkeurigheid weer waarmee terreingrenzen op de Kadastrale kaart zijn afgebeeld. Hiermee wordt zichtbaar met welke marge de ingetekende grenzen op de Kadastrale kaart kunnen afwijken van de werkelijke grenzen in het terrein.
Doordat er transparantie is over de betekenis en kwaliteit van de gegevens, kunnen afnemers beter beslissingen nemen bij het maken van beleid of het nemen van besluiten.

Wijzigingen

De belangrijkste functionele wijziging van Kadastrale kaart versie 5 ten opzichte van Kadastrale Kaart versie 4 is het toevoegen van een extra attribuut. Dit heeft een modelwijziging tot gevolg. Daarnaast is een aantal andere wijzigingen in het model doorgevoerd:

  • De presentatie van NEN3610 ID’s is aangepast naar de laatste zienswijze.
  • Datum/tijd notatie voortaan voor WMS/WFS in Zulu-notatie en in de Downloads in Nederlandse tijd inclusief offset vermeld.

Een volledig overzicht van de wijzigingen is opgenomen in het document Wijzigingen Kadastrale Kaart v5.

Technische documentatie en schema's

De documentatie over de nieuwe versie van de Kadastrale kaart is gepubliceerd op de pagina BRK Kadastrale kaart op developer.kadaster.nl Link naar de kadaster developer pagina
Hieronder een opsomming van de technische documentatie en schema's van de Kadastrale kaart:

  • Productmodel (online-versie)
  • Productbeschrijving
  • Wijzigingen Kadastrale Kaart v5
  • Mutatieformaten
  • Schema-informatie

Overstap

PDOK verzoekt afnemers om bij livegang zo spoedig mogelijk over te stappen op deze nieuwe versie 5. Om afnemers de tijd te geven om over te stappen blijft versie 4 nog een halfjaar na livegang van versie 5 bij PDOK beschikbaar.