Voorlopige Bestuurlijke Grenzen 2021

Op verzoek van diverse afnemers stelt het Kadaster begin december een voorlopige versie van de Bestuurlijke grenzen 2021 beschikbaar in PDOK. Dit is een tijdelijke dataset die de bestuurlijke grenzen bevat die per 01-01-2021 in gaan. Deze data komt beschikbaar als download en bevat de bestuurlijke grenzen in GML- en geopackage-formaat.

De definitieve dataset komt in de loop van januari-februari 2021 beschikbaar. Dat komt omdat het Kadaster de bestuurlijke grenzen moet afleiden van de kadastrale grenzen en deze pas na het ingaan van de nieuwe grenzen, in dit geval dus per 1 januari 2021, in de Basisregistratie Kadaster verwerkt kunnen worden. Dit vergt een doorlooptijd van enkele weken. De definitieve set vervangt na publicatie de tijdelijke set.

Het voordeel van deze tijdelijke dataset is dat u al over de Bestuurlijke grenzen kunt beschikken op het moment dat ze zijn ingegaan. Wij informeren u via het GeoforumLink naar een externe pagina en de attenderingsservice van PDOK zodra de voorlopige en de definitieve versie beschikbaar zijn.

De wijzigingen in de bestuurlijke grenzen per 1 januari 2021 zijn:

  • De gemeenten Delfzijl, Loppersum en Appingedam zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta.
  • De gemeente Haaren is opgegaan in de bestaande gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Boxtel en Vught.
  • Een aantal grenswijzigingen tussen de gemeente Waadhoeke en Leeuwarden.
  • Een grenswijziging tussen de gemeente Schiermonnikoog en Het Hogeland. Dit is tevens een provinciegrens.
  • De naam van de provincie Friesland is gewijzigd in Fryslân.
  • De naam van de gemeente Hengelo is gewijzigd in Hengelo (O).