Weer meer gebieden in AHN3

Nieuwe AHN3-data uit 2017 (zuid) is nu bij PDOK beschikbaar.

Deze update betreft aanvulling van de dataset met data van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. De gegevens zijn ingewonnen in de periode 1 december 2016 tot 1 april 2017.

Op bijgaand overzicht zijn de wijzigingen zichtbaar: de rode kaartbladen zijn vervangen, de gele kaartbladen zijn nieuw. Voor meer informatie over het AHN3-bestand, klik hier