Weer meer gebieden in AHN3

Nieuwe AHN3-data uit 2016 is nu bij PDOK beschikbaar.

Deze update betreft aanvulling van de dataset met data van de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta. De gegevens zijn ingewonnen in de periode 1 december 2015 tot 1 april 2016.

AHN3

Voor meer informatie over het AHN3-bestand, klik hier.