Wijziging Administratieve Eenheden (INSPIRE geharmoniseerd)

Per 1 juli 2021 worden de administratieve eenheden (INSPIRE geharmoniseerd) vervangen door een nieuwe dataset met bijbehorende webservices. In de bestaande dataset en bijbehorende webservices bleken naamgeving en inhoud niet altijd correct. Bovendien was het geometrietype van de laag “Administrative boundary” geen lijn (zoals het INSPIRE-model voorschrijft) maar een vlak. Daarnaast vervalt de WFS zoals deze in de huidige situatie wordt aangeboden en wordt bij de nieuwe dataset in plaats daarvan een download van de gegevens als ATOM-feed beschikbaar gesteld. De bestaande webservices van de administratieve eenheden (INSPIRE geharmoniseerd) blijven tot 1 januari 2022 beschikbaar.

PDOK raadt de gebruiker van deze dataset aan om zo spoedig mogelijk te switchen naar de nieuwe webservices. Voor de endpoints van de nieuwe WMS-service, ATOM-feed en extra informatie zie de PDOK datasetpaginaLink naar een externe pagina.