Wijziging dataset BRP Gewaspercelen

De dataset BRP Gewaspercelen is voorzien van recente informatie en beschikbaar op gewijzigde endpoints. Er hebben updates plaatsgevonden voor de WFS, WMS en Atomfeed, waarbij het Geopackage conform gebruikelijke standaard beschikbaar is. De WMTS is nog in onderzoek.

Uiteraard blijven de bestaande webservices van de BRP Gewaspercelen ongewijzigd beschikbaar tot 1 maart 2022, daarna zullen deze worden uitgezet. Migratie van historische informatie vindt nog plaats, informatie daarover volgt op een later moment.

PDOK raadt gebruikers van deze dataset aan om voor de actuele informatie zo spoedig mogelijk te switchen naar onderstaande nieuwe endpoints: