Wijziging webservices terugmeldingen

Op 15 april zijn de terugmeldingen webservices (WMS, WFS) van de BAG, BGT en BRT vernieuwd.

De verwerkingstijd van terugmeldingen in deze webservices wordt daarmee nog korter: van maximaal enkele minuten naar enkele seconden. Ook worden er twee attribuutvelden van naam gewijzigd: het veld meldings_nummer_as_text heet voortaan meldingsnummer_volledig en het veld tijdstip_status_wijziging voortaan tijdstip_statuswijziging.

Om een soepele overgang te bieden voor gebruikers, wordt deze wijziging op een ‘versie 2’ endpoint uitgerold. De nieuwe URL’s zijn:

WMS BAG :
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/terugmeldingen/bag/v2/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WMS BGT :
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/terugmeldingen/bgt/v2/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WMS BRT :
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/terugmeldingen/brt/v2/wms?request=GetCapabilities&service=wms

WFS BAG :
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/terugmeldingen/bag/v2/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

WFS BGT :
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/terugmeldingen/bgt/v2/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

WFS BRT :
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/terugmeldingen/brt/v2/wfs?request=GetCapabilities&service=wfs

De URL’s van de oude webservices blijven beschikbaar en zullen ook met nieuwe informatie over terugmeldingen gevuld worden. Deze zullen echter na een half jaar (medio oktober 2019) uitgefaseerd worden. We verzoeken gebruikers dan ook om over te stappen op het ‘v2’ endpoint.