Wijziging Zeegebieden (INSPIRE geharmoniseerd)

Per 1 oktober 2021 worden de Zeegebieden (INSPIRE geharmoniseerd) vervangen door een nieuwe dataset met bijbehorende webservices. Aan de bestaande kaartlagen Coastline, Shoreline en Intertidalarea is de kaartlaag Sea toegevoegd.

Verder zijn de attributen van de bestaande kaartlagen meer in overeenstemming met het INSPIRE-model gebracht. Daarnaast vervalt de WFS zoals die nu wordt aangeboden en wordt bij de nieuwe dataset in plaats daarvan een download van de gegevens als ATOM-feed beschikbaar gesteld.

URL
De bestaande webservices van de Zeegebieden (INSPIRE geharmoniseerd) blijven tot 1 april 2022 beschikbaar. PDOK raadt de gebruiker van deze dataset aan om zo spoedig mogelijk te switchen naar de nieuwe webservices. Voor de endpoints van de nieuwe WMS-service, ATOM-feed en extra informatie zie de PDOK-datasetpaginaLink naar een externe pagina.